Gondoskodás Közhasznú Egyesület

A Gondoskodás Közhasznú Egyesület 2003 óta folytat közhasznú tevékenységet. A családok, és az egyedül élõ idõsek segítése mellett felnõtt és diák önkéntesek munkáját koordináljuk. Rendszeresen nyújtunk családoknak életvezetéssel kapcsolatos tanácsadást, információkat és szolgáltatásokat a megye egész területén, a hátrányos helyzetû családoknak is, akik sokszor kiszorulnak a szociális védõhálóból, az édesanyáknak is segítünk a szülés és a gyermekgondozás után visszatérni a munkaerõ piacra.
Jószolgálati tevékenység keretében segítünk a gyermeket nevelõ családok, különös tekintettel a gyermekét egyedül nevelõ szülõre a gyermekneveléssel összefüggõ problémáik megoldásához, továbbá konkrét támogatást nyújtunk az idõs embereknek – különös tekintettel az egyedül élõkre – napi életviteli tevékenységeik során számukra problémát jelentõ ügyekben. Segítjük a hátrányos helyzetû családokat, kiemelten a fogyatékkal élõket, a negyven év feletti korosztályt. Számukra képzést, foglalkoztatásukat elõsegítõ szolgáltatásokat nyújtunk, valamint részfoglalkoztatás keretében foglalkoztatjuk az egyesület jószolgálati tevékenységi körében.
Jelenleg Balassagyarmaton és Salgótarjánban mûködik irodánk, így a megye egész területe számára nyújtjuk szolgáltatásainkat, fõ tevékenységeink mégis Balassagyarmaton koncentrálódnak. Ügyfélkörünkben a megváltozott munkaképességû személyek csoportján belül a fogyatékkal élõk is szerepelnek.
Nagy tapasztalattal rendelkezünk projektmegvalósításban, hiszen a HEFOP 2.2.1 - Társadalmi befogadás segítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével valamint a tavaly befejezõdött TÁMOP 5.3.8 – „Rehabilitációs háló” projektjeink sikeres lefolytatásával és befejezésével megfelelõ tapasztalatokkal rendelkezünk projektmegvalósítás terén.
Fõ tevékenységi köreink a fiatalok családi életre való felkészítése, a gyermeknevelés és gondozás területén adott komplex csoportfoglalkozások, workshopok a különbözõ nevelési módszerek ismertetése, a gyermekét egyedül nevelõk, fiatal szülõk, tartós betegséggel küzdõ családok, sajátos vagy nehéz helyzetben lévõ családok, családi közösségépítõ programok szervezése. Ezek a problémák a balassagyarmati kistérségben is folyamatosan jelen vannak.