Projektünk: Gondoskodással a családokért

A balassagyarmati családok helyzete vegyes képet mutat. Egyrészt a házasságkötések száma kis mértékben emelkedett, másrészt ez a szám még mindig alacsonyabb szintet mutat az évtizedekkel ezelõtti szinthez, és számos más kihívással is szembe kell néznünk, hiszen új együttélési formák térnyerése figyelhetõ meg ezzel egy idõben. Egyre több az élettársi kapcsolat, és bár megjelentek azon apukák, akik egyedül nevelik gyermeküket vagy gyermekeiket, az egyedülálló anyák még mindig magasabb számban képviseltetik magukat. Balassagyarmat népessége egyre csökkenõ tendenciát mutat. A helyi és a térségi önkormányzatok mindent megtesznek ennek a mutatónak a feltartóztatására, sorra hozzák az olyan intézkedéseket, amelyek a fiatalok elvándorlását mérsékelheti. Ilyen a térségi fejlesztés, a munkahelyek teremtésére tett erõfeszítések, hiszen a munkalehetõségek emelkedõ száma, az elérhetõ jövedelem szintjének emelkedése egy nagyon erõs visszatartó erõ lehetne. Ezzel párhuzamosan a házasságkötések számát növelendõ különbözõ adókedvezményeket tesznek 8 lehetõvé. A családi otthonteremtési kedvezményhez kapcsolódóan az önkormányzat ingyen telkeket bocsát rendelkezésre a letelepülésre hajlandó fiatal házasoknak, akik már gyermeket is nevelnek, vagy nem zárkóznak el a gyermekvállalástól, sõt továbbiakat terveznek. A civil szervezetek munkája is kiemelkedõ jelentõségû ezen célok elérésének elõsegítésében. Ehhez szeretnénk programtervünkkel lehetõséget, perspektívát kínálni.
 

Projekt Adatok:

Projekt neve: Gondoskodással a családokért
Projekt azonosító: EFOP-1.2.1-15--2016-00674
Projekt kezdete: 2017.03.01
Projekt befejezése: 2019.03.01
Támogatás: 39.998.740 Ft
Támogatás mértéke 100%