Projektünk bemutatása

A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanoda programja
 

Támogatási kérelmünk tervezett Tanoda programja csatlakozni kíván az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program célkitûzéseihez: célul tûzi ki, hogy hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetû tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, valamint a minõségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosításához. Ezen belül az EFOP 3.3 intézkedés céljai elérésében kíván operatívan részt venni: a végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex kompetencia- és személyiségfejlesztõ, tehetséggondozó, készségfejlesztõ, pályaorientációt támogató programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetû tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. Célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû tanulók felzárkózási esélyeinek növelése képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. Célja a tanulók támogatása a középfokú tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében. Célja a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó egyedi megoldások összegyûjtése.

A Tanoda programunk célja a projektünkben résztvevõ hátrányos helyzetû tanulók körében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség elõmozdítása a minõségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférésének 9 elõsegítésével extrakurrikuláris tevékenységek megvalósításán keresztül. Ennek érdekében célunk, hogy egy olyan tanoda kialakítása, megvalósítása, amely a hátrányos helyzetû, köztük roma tanulók igényeire és a helyi szükségletekre rugalmasan reagálni tud. Projektünk közvetlen célja a résztvevõ hátrányos helyzetû, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a tanodasztenderd címû dokumentumban leírtaknak megfelelõen. Tanoda programunk célja, hogy összhangban legyen a köznevelési feladatokkal, a tanodánk nem fogja kivonni a tanulót az iskolai életbõl, az iskolai pedagógiai munkát nem váltja ki, hanem az iskola utáni idõszakban kínál olyan lehetõséget a célcsoport számára, amellyel hozzájárul a tanulók iskolai eredményességéhez, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez.

 

Projektünk adatai:

Projektazonosító:
EFOP-3.3.1-15-2015-00114

Kedvezményezett:
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium

A projekt kezdete:
2017.01.02

A projekt befejezése:
2019.01.01

Projektünkhöz igénybe vett támogatás összege:
29.992.210 Ft.

Támogatás Mértéke:
100%