A projekt helyszíne

Nyíregyháza város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint a Nyíregyházi járás székhelye, az ország hetedik legnagyobb városa: népessége 118.125 fõ, népsûrûsége 428,56 fõ/km². Folyamatosan fejlõdõ város, több fejlesztés is sikeresen megvalósult Nyíregyházán az utóbbi években, továbbá a térség legellátottabb településének számít. Bizonyos kedvezõ gazdasági mutatók ellenére a munkanélküliség napjainkig komoly probléma a városban, sokáig Nyíregyházán volt a legnagyobb a munkanélküliség aránya Magyarországon. Míg 2001-ben 5,65%-os volt ez az érték, ez 2013-ra egészen 9,85%-ig kúszott, s a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2013-ban mért 14,4%-os munkanélküliségi ráta is a legrosszabb magyarországi helyzetet mutatta. A nyíregyházi fejlesztések és a munkanélküliségi rátát csökkentõ közmunkaprogram ellenére a térség hátrányos helyzetû gyermekeinek problémái még korántsem megoldottak.
Nyíregyházán 5 területet is szegregátumnak minõsítettek a 2011-es népszámlálási adatok alapján, azokat a városrészeket, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséget szerzett, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezõ aktív korúak aránya eléri, vagy meghaladja az 50%-os arányt.
Megvalósítási helyszínünk a város központjában van, így alapvetõen megközelíthetõ a célcsoport számára, a legközelebbi és legelérhetõbb szegregátum a Keleti lakótelep, míg a legtávolabbi a Polyákbokor (amely tömegközlekedéssel nagyon nehezen megközelíthetõ, csupán a H35 számú busz jár arra). Célunk, hogy különösen nagy figyelmet áldozzunk arra, hogy 4 amennyiben lehetséges, vonjunk be szegregátumból is tanulót, hiszen ezek azok a területek, ahol a legkilátástalanabbnak tûnik a gyermekek jövõbeli egzisztenciája. E területek annak bizonyságai, hogy a városban a társadalmi integráció még nagy kihívásokat tartogat a jövõben, így Tanoda programunk is szeretne ezen erõfeszítésekhez hozzájárulni.
A városban a mélyszegénységben élõk és a romák helyzete továbbra is kihívást jelent. A lakosság ezen része leszakadásának oka alapvetõen az alacsony iskolai végzettség. Nyíregyházán a roma lakosság aránya 8-10%-ra tehetõ, ezen belül azok, akik legfeljebb általános iskolát végzettek, 58%-ot tesznek ki, 23% még a 8 osztályt sem fejezte be. Összességében elmondhatjuk, hogy Nyíregyháza roma lakosságának 90%-a olyan alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, amely komoly akadályt jelent a munkaerõ-piacon való elhelyezkedésben. Ez olyan tényezõ, melyet Tanodánk is figyelembe vesz és a megoldás részese akar lenni.