Alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése - Műhelymunka

1. alkalom 2018.05.18.

 

 

Az alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztését célzó műhelymunka célja a kulcskompetenciák kialakítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás lehetőségének megalapozása, az anyanyelv helyes használata szóban és írásban, a kommunikációs képességek fejlesztése. Ennek érdekében a módszertan részletes bemutatását megelőzte egy elméleti áttekintés általában a kompetenciákról, részletesebben szó esett az alap- és kulcskompetenciákról, a munkaerő-piaci kompetencia fogalmáról és ezek fajtáiról, mint például anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, digitális kompetencia, tanulás tanulása stb. Kiemelten volt szó a digitális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeiről. Ismertetésre került egy online szótanuló program és egy online feladatkészítő program is, a résztvevők próbára is tehették tudásukat. Ez szemléltette az említett programok gyakorlati alkalmazhatóságát.

 

2. alkalom 2018.05.31.

 

 

Az alap- és kulcskompetenciák, munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztését célzó műhelymunka alkalmával a módszertan ismertetése során a különböző kompetenciák fejlesztési lehetőségeiről esett szó, kiemelt hangsúlyt fektetve az idegen nyelvi kompetenciákra.  Szóba került többek között a különböző olvasási módszerek alkalmazása és az idegen nyelven történő olvasás nehézségei is. Ezért fontos az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése az anyanyelv helyes használata (szóban és írásban), a kommunikációs képességek fejlesztése mellett. A kidolgozott foglalkozástervekben alkalmazott feladatok, játékok kipróbálására is lehetőségük adódott a résztvevőknek, majd közösen megbeszélték a tapasztalataikat a feladatokkal kapcsolatban.

 

3. alkalom 2018.06.15.

 

 

A műhelymunka keretein belül ismertetésre kerültek az idegen nyelvi témahét alsó és felső tagozatai számára kijelölt témák, az angol nyelvterület és országai. A foglalkozások célja, hogy a tanulók ismerjék meg az angol nyelvterület országait, fővárosait, látnivalóit, nevezetességeit és szokásait. A kiemelt oktatási célok között szerepel az ismeretbővítés, az előzetes ismeretek feltárása, valamint a kreativitás és a beszédkészség fejlesztése.

 

4. alkalom 2018.06.21.

 

 

A műhelymunka keretein belül ismertetésre kerültek az idegen nyelvi témahét alsó és felső tagozatai számára kijelölt témák, az angol nyelvterület és országai. A foglalkozások célja, hogy a tanulók ismerjék meg az angol nyelvterület országait, fővárosait, látnivalóit, nevezetességeit és szokásait. A kiemelt oktatási célok között szerepel az ismeretbővítés, az előzetes ismeretek feltárása, valamint a kreativitás és a beszédkészség fejlesztése. Bemutatásra kerültek az ismeretbővítő projektmunkák témái, amik között szerepel az angol nyelvterületeken használatos pénznemek, film és zene, sportok, autók. A diákok ezek közül a témák közül választhattak, ehhez kapcsolódóan pedig a feladatuk, hogy csoportokban dolgozzanak, és a témahét végén egy részletesen kidolgozott projektmunkát készítsenek, majd prezentálják azt a többi csoportnak, így egymástól tanulhatnak a diákok. Zárásként játékok gyakorlati alkalmazására is sor került, hiszen fontos az informális tanulási módszerek alkalmazása a hatékonyabb tanulás érdekében.