Diákok felkészítése - Interaktív előadássorozat

1. alkalom 2018.09.29. 

 

 

Az interaktív előadássorozat 1.alkalmával a részt vevő diákok megismerkedhettek a módszertan iskolán belüli kidolgozásának sikeressége érdekében a tematika lényegével, a rendelkezésre álló lehetőségek felvázolása során. Az előadás egy Lego készlet bemutatásával indult, a résztvevők közösen átbeszélték a készlet elemeinek neveit, a formák jelentőségével is megismerkedhettek. Ismertetésre kerül, hogy a Lego hogyan kapcsolódik a matematikához és az erre épülő foglalkozások megvalósításáról is kaphattak információt a diákok. Az interaktív előadássorozat lehetőséget ad a diákoknak a közös munkában való részvételre. Például alkalom nyílt arra, hogy a gyerekek az oktatójukkal kqzreműködve bemutathassák a többieknek, hogy a Lego hogyan segíthet a tanulás során a tükrözés vagy akár az összeadás tudományának könnyebb elsajátításában.

 

2. alkalom 2018.09.29. 

 

 

Az interaktív előadássorozat 2. alkalma során a részt vevő diákok megismerkedhettek az angol nyelvi olvasókör tervezett tevékenységével. Az olvasókör átfogóan mutatta be, hogy a következő előadásokon feldolgozni kívánt műveket milyen tematika alapján fogják a diákok közösen feldolgozni pedagógusok segítségével. Szó esett a feldolgozás könnyítése érdekében a szótárazás nélküli élmény alapú olvasásról, majd a szótárazás különböző és hatékony módszereiről is. A foglalkozások célja és követelményei is ismertetésre kerültek. Az. előadó hangsúlyozta, hogy az olvasókörön való részvétel milyen készségeket fejleszt és miért ajánlott idegen nyelven olvasni. Néhány játékos feladat és program is bemutatásra került, amik az idegen nyelvű művek feldolgozása során rendkívül hasznosak lesznek.

 

3. alkalom 2018.09.29.

  

Az interaktív előadássorozat 3. alkalma lehetőséget adott a diákoknak arra, hogy megismerkedjenek a Lego EW3 programozható robottal. Többek között megismerkedtek az EW3 robotok beépített utasításaival, programozási feladatokkal és programozó eszközeivel. Gyakorlati példán keresztül kipróbálhatták a résztvevő diákok a különböző érzékelők működését, a robot összeépítésének lépéseit. Tablet segítségével robothoz tartozó app-on megnézték a programozás lépéseit és ezáltal lehetőségük nyílt az épített robot mozgatására is. A diákok élvezték a közös munkát, érdekesnek találták az újfajta informális tanulási módszer ilyen megnyilvánulását az oktatásban.

 

4. alkalom 2018.09.29.

 

 

Az interaktív előadássorozat 4. alkalma egy filmrészlet megtekintésével indult, amelyben a részt vevő diákoknak a robotika és a robotizálás jövőbeli szerepét és jelentőségét mutatták be. A diákok az előadó prezentációján keresztül megismerhették azokat a tanulói kompetenciákat, melyek fejlesztéséhez hozzájárul a projekt keretében megvalósuló interaktív előadássorozat. Az előadás célja az volt, hogy a tanulók az előadóval közösen elemezzék az egyes kompetenciaterülethez kapcsolódó képességeket, valamint azt, hogy az elsajátított képességek hogyan segíthetik őket a munkaerő-piacon való elhelyezkedésükben. Ehhez kapcsolódóan szó volt arról, hogy az infokommunikációs technológia előre törése hogyan fogja átalakítani az emberek hétköznapjait, munkakörülményeit és tanulási körülményeit.

 

5. alkalom 2018.10.18.

 

 

Az interaktív előadássorozat 5. alkalmával a tanulók egy prezentáció segítségével ismerkedhettek meg az iskolaújság rendszerével.
Szó esett arról, hogy mi minden kerülhet nem csak egy iskolaújságba, hanem az újságokba általánosságban. Újságokból vett konkrét példákkal illusztrálva találkozhattak a diákok hírekkel, hirdetésekkel, kritikákkal, különböző témájú interjúkkal, riportokkal, tudósításokkal. Ehhez kapcsolódóan arról is szó esett, hogy az iskolaújságba milyen témában kerülhetnek az említett tartalmak.
Az újságíráshoz tartozó alapfogalmak is tisztázásra kerültek, annak érdekében, hogy a félévente megjelenő iskolaújság szerkesztéséhez felkészült tanulók is hozzájárulhassanak. A foglalkozás „Képzelt riport" játékkal zárult, amit nagyon élveztek a résztvevő diákok.