A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése - Műhelymunka

1. alkalom 2019.11.08.

 

 

A műhelymunka alkalmával az iskolaújság módszertanát vették elő a pedagógusok. A foglalkozáson Farkas Lászlóné, az említett módszertan fejlesztője és kidolgozója vezette. A részt vevő pedagógusokkal ismertette az iskolaújság létrehozásával kapcsolatos célokat, az iskolaújság módszertani fejlesztése kapcsán elvégzett tevékenységeket, az eddigi tapasztalatokat és a jövőbeli terveket is. A pedagógusoktól érkeztek javaslatok a módszertanban alkalmazható változásokra, mindenki megosztotta a tanórákon megfigyelt hatásait az iskolaújságnak. A műhelymunka összegzéseként mindenki azon a véleményen volt, hogy fontos egy belső, az iskola mindennapjait bemutató dokumentum létrehozása és működtetése, ami nem csak a diákok, hanem a pedagógusok számára is nagy előnyökkel jár.

 

2. alkalom 2019.11.11.

 

 

A kidolgozott állandó tematika továbbfejlesztésére irányuló műhelymunka alkalma a robotika szakkör hasznosulásait mutatta be, hogy az egyes tanórákra integrált tanultak hogyan jelennek meg: például fizika órán az egyszerű mozgások tanulása során kísérletezhetnek a diákok a robotokkal. Matematikán az egyenes arányosság, fordított arányosság, szögek mérése, kör kerületének kiszámításakor is alkalmazhatók a robotok. Informatika tantárgynál a program írás és annak fizikai magvalósulását segít megmutatni. A tanórákon megfigyelhető előnyök bemutatása után a pedagógusok közösen összegyűjtötték, hogy mely készségeket, képességeket, amik a robotikának köszönhetően fejlődnek: logikai képesség, kreativitás, gondolkodás, kézügyesség, koncentrációs képesség, megfigyelő képesség stb. A műhelymunkát Horváth Ferenc vezette.

 

3. alkalom 2019.11.15.

 

 

A műhelymunkán az iskolarádió tematikája volt a téma. A műhelymunkán a pedagógusok megvitatták és megismerték a kitűzött célokat, a módszertan alkalmazását, a hosszú távú hasznosulást és a következő időszak terveit. Szó esett arról, hogy a foglalkozásokon kiválóan lehetett fejleszteni a kommunikációs- és anyanyelvi készségeket. A diákok megtanultak röviden, lényegre törően fogalmazni és a hangos olvasást is gyakorolhatták. Az iskolarádió segített nekik abban, hogy bátran szerepeljenek és leküzdjék a mikrofon lázat. Megértették, mit jelent csapatban dolgozni, hiszen egy mini szerkesztőséget hoztak létre, amiben mindenkinek meg volt a maga feladata. A gyerekek megtanultak felelősséget vállalni, a határidőket betartani és fejlődtek informatikai ismereteik, amiket a többi pedagógus is észrevett a saját óráján. Kojsza Péter pedagógus mutatta be az általa kidolgozott módszertant.

 

4. alkalom 2019.11.22.

 

 

A műhelymunkán Stoll-Kozma Ildikó vezetésével a Lego matematikáról volt szó. Bemutatta a résztvevőknek a Lego oktatás előnyeit, megvalósulását az intézményben, akár a tanítási órákra való beillesztésének lehetőségit. Ismertette, hogy a tanulók a következőkre modellezhetnek megoldásokat:

• szöveges feladatok;

• számokhoz kapcsolódó műveletek;

• formák kialakítása és felosztása;

• adatok mérése és ábrázolása;

• helyi értékek fogalmának megértése;

• kompetencia megszerzése minden matematikai probléma megoldásához.

Ismertette a Lego oktatás által fejleszthető kompetenciákat, mint kommunikációs készség, megértés, együttműködési hajlam, kreativitás stb. A részt vevő pedagógusok mind elmondták tapasztalataikat a tematikáról és javaslatokat adtak a továbbiakra nézve.

 

5. alkalom 2019.11.29.

 

 

A műhelymunkán az idegen nyelvi olvasókör került bemutatásra a pedagógusoknak. Ráki Krisztina ismertette, hogy hogyan működnek a tematikák, melyik évfolyam melyik olvasmányt dogozza fel, illetve, hogy milyen fejlődés figyelhető meg a tanulóknál, akik a szakköri órákra járnak. A tanárok megerősítették, hogy a tanulók szókincse és kommunikációs készsége sokat fejlődött az olvasókörnek köszönhetően. Sokan egyetértettek azzal a kijelentéssel, hogy a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciája fejlődött. A tanárok a véleménymegosztás és tapasztalatcsere után fejlesztési ötleteket adtak a módszertan megvalósítása kapcsán.