Pedagógusok és diákok felkészítése - Műhelymunka

1. alkalom 2019.06.27.

 

 

A pedagógusok számára szervezett műhelymunka célja a 2018/2019-es tanévben lezajlott módszertani kidolgozások, műhelymunkák, gyakorlati megvalósításában tapasztaltak értékelése, tapasztalatcsere és a következtetésekből statisztika készítése volt.

Megfogalmazódtak a pedagógusok részéről az eddigi munka legfontosabb ösztönző tapasztalatai:

  • a csapatmunka fontossága, hiszen 2-3 embernek kellett egymásra hangolódva, minden fontos információt felhasználva, illetve megosztva egymással dolgozni
  • egymás munkájának, adott témához fűződő szemléletének megismerése, bővítése, az információk cseréje
  • egymás véleményének elfogadása
  • kreativitásra ösztönzés, amely segíti a pedagógusok mindennapi munkáját

Ezen kívül a tervezett augusztusi pedagógus továbbképzésről kapott mindenki tájékoztatást.

 

2. alkalom 2019.08.16.

 

 

A pedagógusok számára szervezett műhelymunka célja az volt, hogy az eddig lezajlott heti foglalkozásokat, közösségfejlesztő programokat értékeljük. További célja volt, a tapasztalat-és információcsere, újabb javaslatok, ötletek megosztása. Tartalmi és számszaki értékelés zajlott. Együtt értékeltük, hogy a 2018/2019-es tanév közösségfejlesztő programjai, a célfeladat megállapodásokban kitűzött óraszámok, hogyan valósultak meg, hogyan sikerült gyakorlati szemléletbe, gyakorlati útra állítani a kidolgozott módszertanok által meghatározott kompetenciákat. valamint a heti foglalkozások, hogyan illeszthetők hangsúlyosabban az intézmény pedagógiai munkájába. Mindenki egyetértett abban, hogy a programelemek változatossága, újdonsága a mai modern tanulói társadalomra nagy vonzerővel hat. Minden évfolyamon nagy létszámú csoportokban sike·rült eredményesen dolgozni, változatosságot vinni a· hétköznapi tanításba, új módszereket megmutatni a gyermekeknek, akik lelkesen csatlakoztak a foglalkozásokhoz.

 

3. alkalom 2019.08.30.

 

 

A pedagógusok számára szervezett műhelymunka célja az volt, hogy a 2019/2020-as tanév első félévére vonatkozó közösségfejlesztő programokat személyre, évfolyamra szabottan megtervezzük.Tartalmi és számszaki megbeszélés zajlott, amely alapján elkészülnek a célfeladat megállapodások. Az eddigi jól bevált, módszertanilag megalapozott foglalkozásokat folytatjuk, illetve néhány újabb programelemet is beépítünk, mint pl. Őszköszöntő családi nap. Közös megbeszélés alapján alakítottuk ki az óraszámokat, határoztuk meg az alapvető célokat.

 

4. alkalom 2019.11.18.

 

 

A pedagógusok felkészítését célzó műhelymunka lehetőséget adott arra, hogy a pedagógusok, a résztvevők újabb tájékoztatást kapjanak a kidolgozott módszertanokról, arról, hogy ezeket hogy építhetik meg a tanításba, hogy motiválhatják a tanítványaikat, hogy a tanórán kívüli szakkörökön minél többen és minél gyakrabban részt vegyenek. Szó esett arról, hogy a szakkörökön megszerzett tudást, a fejlődő kompetenciákat a tanórákon hogyan tudjak kamatoztatni a diákok és a tanárok egyaránt. A szakkörök hasznosságával és fontosságával mindenki teljes mértékben egyet értett. A műhelymunka tapasztalatcserével zárult.

 

5. alkalom 2019.12.02.

 

 

A pedagógusok számára szervezett műhelymunka alkalmával a pedagógusok a decemberre tervezett közösségfejlesztő programokat tervezték meg. A decemberi tervek között szerepelt adventi témanap, adventi csendes nap és egy projektzáró alkalom is. Kijelölték a felelősöket, megbeszélték a szervezési feladatokat, egyeztették az anyagköltségeket a sikeres alkalmak érdekében. A decemberben sorra kerülő 2. konferenciáról és a sajtó nyilvános eseményről is szó esett. A konferencia előadásokat és a rendezvényekkel, a helyszínnel kapcsolatos technikai feladatokat egyeztették. A kidolgozott tematikák továbbfejlesztésével kapcsolatosan felmerült feladatok is átbeszélésre kerültek, amely már a fenntartási időszakot vetíti előre.