A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése - Műhelymunka

1. alkalom 2018.09.20.

 

 

A műhelymunka kezdetén megbeszélésre került a problémamegoldás fogalma, vagyis, hogy a problémamegoldó kompetencia olyan felkészültség, amely alkalmassá tesz arra, hogy különböző helyzetekben hatékonyan cselekedjünk. Ezután szóba került, hogy milyen szakaszok különülnek el egy probléma megoldása során. A foglalkozáskeretein belül ismertetésre kerültek a problémamegoldó gondolkodást és a kreatív készségek fejlesztését célzó kidolgozott módszerek, szervezési módok, munkaformák. Kifejtésre került, hogy az elméleti síkon említett dolgok hogyan válhatnak gyakorlattá az alkalmazott módszertan megvalósítása során. Ennek érdekében felmerült a programok alkalmazhatósága, és az, hogy különböző életkorokban és különböző tananyagok elsajátítása során hogy lehet használni az elsajátított tudást.

 

2. alkalom 2018.09.27.

 

 

A műhelymunka kifejezetten gyakorlati jellegű volt a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése érdekében. A Lego játékok alkalmazása az oktatás során a gyermekek gondolkodás- és kreativitás fejlesztését hatékonyan szolgálja. Ezért fontos a pedagógusokat az új módszertanokkal megismertetni. A foglalkozás alkalmával ismertetésre kerültek azok a témakörök, tananyag részek, amelyeket a Lego matematikai alkalmazásával meg lehet tanítani, illetve gyakoroltatni lehet a diákokkal. Ennek bemutatására is sor került konkrét példákon keresztül. Ezt követte a kidolgozott foglalkozások felépítésének ismertetése, a felépítés részletes bemutatása a következő alkalmakra vonatkozóan.

 

3. alkalom 2018.10.04.

 

 

A műhelymunkán részt vevő pedagógusok kíváncsian érdeklődtek a Lego játék oktatásban való gyakorlati alkalmazása iránt. Bemutatásra kerültek azok a témakörök, amelyeket a Lego segítségével jobban elsajátíthatóvá lehet tenni a gyerekek számára. sőt rossz példaként olyan témakörök is említésre kerültek, amelyeknél nem megoldható a Lego matematika módszer alkalmazása.
A foglalkozáson való részvétel hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok az óráik során játékos tanulás elvére építsenek, amelyben a gyermek, mint aktív közreműködő jelenik meg, mert ezzel lehet hatékonyan fejleszteni gyerekek problémamegoldó, logikai és kreatív képességeit. A későbbiekben megvalósuló foglalkozások menetének szakaszai is bemutatásra kerültek, melyek közül egy konkrét példával is megismerkedhettek a résztvevők.

 

4. alkalom 2018.10.24.

 

 

A műhelymunka alkalmával a résztvevőknek lehetőségük nyílt megismerkedni a problémamegoldó gondolkodást és a kreatív készségeket fejlesztő oktatási módszerekkel, kiemelve ezek közül a problémamegoldó mesejátékot. A műhelymunka során megismerkedhettek a Hétpróbás Birodalom című problémamegoldó mesejátékkal, ennek történetével, alapvető problémafelvetésével, a tematikus felépítésével és a játékban szereplő helyszínekkel. A játékban minden feladat és minden probléma megoldása egymásra épül, a feladatok úgy lettek készítve, hogy annak megoldásával és jutalmazásával egy másik pályán egy másik feladat elvégzését segítse. Egymásra épülnek a feladatok, eszközök, szereplők. A pedagógusok módszertani repertoárjába belekerülhet az úgynevezett storyline módszer használata, melyet a műhelymunka alkalmával kipróbálhattak.